Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Δύο μέτρα καὶ δύο σταθμά: Ὑπὲρ Ἑβραίων καὶ ἐναντίον Ποντίων ἡ ἑλλαδικὴ πολιτεία.!!!!!!

 Ζοῦμε τὴν ἐποχὴ τοῦ ψευτορωμαίικου, δὲν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία περὶ αὐτοῦ.
Σέ κάποιον ἔξωθεν παρατηρητὴ αὐτὰ ποὺ ζοῦν σήμερα οἱ Ἕλληνες θὰ ἀναγραφοῦν στὴν ἱστορία ὡς τουλάχιστον παρανοϊκά,

ἀφοῦ κανενὸς εἴδους λογικὴ δὲν μπορεῖ νὰ τὰ δικαιολογήσει. Δὲν θὰ μπορέσει ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος νὰ δικαιολογήσει γιατί ἡ πολιτεία ἀγνοεῖ ἢ ἀκόμα καὶ ἀντιτίθεται στὴν Ἐθνικὴ Ἱστορικὴ Μνήμη, ἐνῶ τὴν ἴδια ὥρα στηρίζει τὶς ἐθνικὲς μνῆμες ὅλων τῶν ἄλλων.
Θυμόμαστε ὅλοι τὴν ἀπόφαση τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, νὰ ἀπαγορεύσει τὶς συγκεντρώσεις τῶν Ποντίων γιὰ τὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ἀφοῦ δὲν τοὺς χορήγησε κοινόχρηστους χώρους τοῦ δήμου γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τὶς συγκεντρώσεις τους.

Μάλιστα, τὴν ἐπαύριον τῶν συγκεντρώσεων ὁ Μπουτάρης κλήτευσε τοὺς ἐν λόγω συλλόγους νὰ λογοδοτήσουν στὴν δικαιοσύνη γιὰ τὴν ἀπείθειά τους στὶς...
προσταγὲς τοῦ «Ἀγὰ Πασᾶ» Μπουτάρη.

Καί τώρα διαβάζουμε ὅτι «ὁ Δῆμος Θεσσαλονίκης ἀνέλαβε τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴ διοργάνωση τῶν ἐκδηλώσεων ποὺ θὰ πραγματοποιηθοῦν ἀπὸ τὴν Ἰσραηλιτικὴ κοινότητα, τὴν Πρεσβεία τοῦ Ἰσραὴλ στὴν Ἑλλάδα, τὸ Παγκόσμιο Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» γιὰ τὴν ἐπέτειο τὴν ἀναχώρησης τοῦ πρώτου τρένου ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὸ Ἄουσβιτς.
Στὴν ἐκδήλωση - καὶ ἐδῶ ἔρχεται τὸ δεύτερο παράλογό τῆς ὑποθέσεως - θὰ παρευρεθεῖ, πραγματοποιώντας καὶ ὁμιλία μάλιστα, ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, Ἀντώνης Σαμαράς, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἔχει παρευρεθεῖ στὶς ἐκδηλώσεις τῶν Ποντίων γιὰ τὴν Γενοκτονία.

Μία γενοκτονία, ἡ ὁποία ξερίζωσε τὸν Ποντιακὸ Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὶς ρίζες του ἀπὸ τὸ ἴνδαλμα τοῦ Μπουτάρη, Κεμὰλ Ἀτατούρκ.

Δὲν μεταβαίνει στὶς ἐκδηλώσεις ὁ Σαμαρὰς γιὰ νὰ τοὺς εὐχαριστήσει γιὰ τὴν ἔμμεση στήριξη ποὺ παρεῖχαν στὴν Νέα Δημοκρατία οἱ ἐπιφανεῖς, αὐτοί, Ἑβραῖοι. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι κανεὶς ἐξαιρετικὰ κακεντρεχὴς γιὰ νὰ τὸ ὑποστηρίξει αὐτό...

Οὔτε ἡ προκλητικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Μπουτάρη ἐναντίον τῶν Ποντίων ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς προσταγὲς τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ συμφωνεῖ πλήρως μὲ τὴν θέληση τῶν Ἑβραϊκῶν Συμβουλίων,

μιλώντας γιὰ μία πολυπολιτισμικὴ Θεσσαλονική, τὴν λεγόμενη ἀπὸ αὐτοὺς «Ἱερουσαλὴμ τῶν Βαλκανίων», ποὺ εἶχε γίνει πραγματικότητα μόνο στὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: