Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

19 Μαΐου: Δέν ξεχνῶ τά 353.000 θύματα τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας... Ὁ Πόντος ζεῖ καί μᾶς περιμένει!!!!!


19 Μαΐου: Δέν ξεχνῶ τά 353.000 θύματα τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας... Ὁ Πόντος ζεῖ καί μᾶς περιμένει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: