Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Το τραγούδι της πλατείας

Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τι γαϊδάρους βγάζεις τώρα?????????

Δεν υπάρχουν σχόλια: