Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Οι καλοπληρωμένοι του Δημοσίου.!!!!!!!!!!!!!

Το σύνολο του πολιτικού κόσμου, σχεδόν όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, οι επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών, οι επικεφαλείς των (φαληρισμένων) ασφαλιστικών ταμείων και οι Δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων είναι αυτοί που παίρνουν πάνω από 5.000 ευρώ το μήνα.

Στην ίδια λίστα που έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης στην βουλευτή Ελ. Βόζεμπεργκ ανήκουν πανεπιστημιακοί, διπλωματικοί υπάλληλοι, διευθυντές του ΕΣΥ, ο πρόεδρος του ΕΟΤ, του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και οι περιφερειάρχες.

Στον πλήρη κατάλογο των καλοπληρωμένων του δημοσίου ανήκουν:

-Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (που πάντως έχει παραιτηθεί της αποζημίωσης), ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές και Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων.

-Οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
-Οι Δικαστικοί Λειτουργοί από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄Τάξης.

-Οι Διπλωματικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
-Οι Γιατροί ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή και υπηρεσία άνω των 25 ετών.

-Τα Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και μέλη Ε.Π. ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.

-Οι Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.

-Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

-Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

-Οι Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΔΥΠΕ

-Ο Πρόεδρος του ΕΟΤ

-Ο Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΟΔΔΗΧ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: