Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Ἔκλεισε νωρὶς-νωρὶς θέση ὁ Σαμαρὰς γιά τὸ παγκόσμιο φόρουμ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς!!!!

Σύμφωνα μὲ τὴν τὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα της, ἡ Ἀμερικανικὴ Ἑβραϊκὴ Ἐπιτροπὴ διοργανώνει ἐτησίως ἕνα παγκόσμιο φόρουμ, ὅπου συγκεντρώνονται προσωπικότητες ἀπὸ πενήντα καὶ πλέον διαφορετικὰ κράτη οἱ περισσότεροι ἐκ τῶν ὁποίων ἔχουν ἐνεργὸ ρόλο στὴν πολιτικὴ τῶν χωρῶν τους.

Ἀπὸ τοὺς συμμετέχοντες στὴν ἑπόμενη συνεδρίαση τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2013, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ λείπει ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς καθὼς τὰ παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας τὸν χρειάζονται γιὰ νὰ τὸν καθοδηγήσουν.

Φαίνεται μᾶλλον πὼς γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν χώρα μᾶς ἐνδιαφέρονται πολλοὶ ξένοι παράγοντες ποὺ γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ὁ καθένας θέλει νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο τῆς κατάστασης. 

Πλέον εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι οἱ πολιτικοί της χώρας μᾶς βρίσκονται στὴ βιτρίνα, πίσω ὅμως ἀπὸ αὐτὴ ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι ποὺ κινοῦν τὰ νήματα τῶν παγκόσμιων ἐξελίξεων καὶ χειραγωγοῦν ἄριστά τους πολιτικοὺς γιὰ τὸν δικούς τους σκοπούς. 


Ἂς ξυπνήσουμε λοιπὸν ἔστω καὶ τὴν ὕστατη αὐτὴ ὥρα καὶ ἂς πάψουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖται εἶναι πρὸς ὄφελος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Τὸ Μνημόνιο εἶναι μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες προδοσίες στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἀποτελεῖ τὸν δρόμο γιὰ τὴ σωτηρία μας. Στόχος δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἐκμηδένιση τῆς ἀντίστασης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι....

στὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων καὶ γιὰ νὰ τὸ πετύχουν θὰ χρησιμοποιήσουν ἰσοπεδωτικὰ οἰκονομικὰ μέτρα.


Πολλὲς φορὲς τὸ ἔχουμε τονίσει: Προτιμοῦμε τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία μὲ ὅποιο κόστος! Ἄλλωστε αὐτὸ δὲν εἶναι ποῦ θέλουν νὰ πατάξουν; Τὸ κυρίαρχο ἐθνικὸ κράτος εἶναι αὐτὸ ποὺ φοβοῦνται! Ἂς κάνουμε λοιπὸν τὸ φόβο τοὺς πραγματικότητα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: