Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

Ἡ χώρα ἔχει ἀνάγκη ἀληθινὰ νέες πολιτικὲς δυνάμεις.!!!!!


Ἡ χώρα ἔχει ἀνάγκη ἀληθινὰ νέες πολιτικὲς δυνάμεις.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΥΛΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ἡ χώρα, ἡ Κοινωνία δεν μπορεῖ να ἀνακτήσει μία αὐθεντικῆ παραγωγικὴ σχέση μὲ τὴν πολιτικὴ διαμέσου τῆς ἀνακύκλωσης τῆς νομενκλατούρας τῆς ΔΗΜ.ΑΡ., τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῆς Ν.Δ. κλπ..

Ἡ ἀνακύκλωση τοὺς σημαίνει ἀνακύκλωση τῶν ἀδιεξόδων καὶ τῆς αὐτοκαταστροφικότητας.

Ἐπὶ δύο δεκαετίες περίπου Ἐξωθεσμικοὶ καὶ Ἐξωελλαδικοὶ κύκλοι ἀνακύκλωναν κομμάτια τῆς νομενκλατούρας τοῦ ΚΚΚΑΣΟΡ, ὅ,τι πιὸ παλιὸ ὑπῆρχε, παρουσιάζοντας τὸ ὡς νέο.

Αὐτὸ σημαίνει Σημίτης, Ψευτοεκσυγχρονισμός, Γιωργάκης. Ἡ ἀνακύκλωση τούς, ἡ ἐπιβολὴ τοὺς ταυτίσθηκε μὲ τὴν πορεία τῆς χώρας πρὸς τὸ Βάραθρο.

Μετὰ τὴν ἑξάντληση αὐτοῦ τοῦ γραφειοκρατικοὺ καριερίστικου, μὴ παραγωγικοὺ μορφωτικοῦ πολιτικοῦ ὑλικοῦ, παρασιτικοῦ ὑλικοῦ, ἄρχισε ἡ ἀνακύκλωση τῶν ἐφεδρειῶν τῶν διαφόρων κομματιὼν τῆς μεταπολιτευτικὴς νομενκλατούρας τῆς λεγόμενης ἀριστερᾶς.

Δεν χρειάζεται ἔρευνα. Εἲναι πολὺ ὀρατὸ ὅτι ἡ νομενκλατούρα αὐτὴ εἲναι κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωση μὲ αὐτὴν...

Δεν υπάρχουν σχόλια: